Вентус България

Вентус България ЕООД е българска компания, фокусирана в разработването и изграждането на проекти за вятърни паркове. За няколко успешни години опит успяхме да се наложим като предпочитан партньор в проектирането, изграждането и управлението на вятърни паркове в България. Вентус България ЕООД е и сред основателите на Българската Ветроенергийна Асоциация и член на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Основната цел от създаването ни насам е инвестиции в производството на чиста енергия от вятъра, с което да допринесем за осигуряване на устойчива околна среда и по-зелено бъдеще за нашите деца. Нашите усилия, знания и опит са насочени към предоставяне на висококачествена услуга в областта на вятърната енергия – от локализиране на подходящите терени до въвеждане в експлоатация и поддръжка на вятърния парк.

С грижа за природата, не само успешно реализираме инвестициите на нашите клиенти, но спомагаме и за опазване на околната среда.

За да постигнем мисията си, следваме няколко основни ценности:

  • Качество
  • Добавена стойност
  • Грижа за околната среда
  • Поглед към бъдещето