Проект Храброво III

Описание

Проектът се състои от една точка за един вятърен генератор тип Vestas V90 с мощност 2 МW. 

Статус

Начало на строителните работи - септември 2012.

Очаквана дата за въвеждане в експлоатация - февруари 2013.

Снимки от проекта