Проект Добрич I

Описание

Проектът се състои от 6 точки за изграждането на 6 вятърни генератора тип Gamesa G90 с мощност 2 МW всеки един от тях. 

Статус

Монтирана ветроизмервателна мачта през месец ноември 2009 г.

Правата върху проекта са продадени през 2010г. на етап разрешение за строеж и подписан окончателен договор за присъединяване.

Снимки от проекта