Проект Храброво I

Описание

Проектът се състои от една точка за един вятърен генератор тип Vestas V90 с мощност 2 МW. 

Статус

Завършен и въведен в експлоатация през януари 2011г.

Снимки от проекта