Проект Храброво II

Описание

Проектът се състои от една точка за един вятърен генератор тип Vestas V90 с мощност 2 МW.

Ролята на Вентус България беше в качеството на консултант по довършване на проекта и преговорите по продажбата му.

Статус

Проектът е продаден през 2011г. на етап разрешение за строеж и договор за присъединяване. Въведен в експлоатация през 2011г.

Снимки от проекта