Проект Каварна

Описание

Проектът предвижда подготовката на 2 точки и изграждането на 2 вятърни генератора тип Vestas V90 с мощност 2 МW всеки един от тях. 

Статус

Проектът е продаден през 2009 на степен разрешение за строеж и сключен окончателен договор за присъединяване.

Снимки от проекта