Проект Добрич II

Описание

Проектът предвижда подготовката на 8 точки и изграждането на 8 вятърни генератора с мощност до 3 MW всеки един от тях. 

Статус

Монтирана е ветроизмервателна мачта през месец ноември 2009г.

Проведена е процедура по ОВОС и е сменено предназначението на земята в началото на 2012. 

Снимки от проекта