Проект Храброво IV

Описание

Проектът се състои от 3 точки за изграждането на 3 вятърни генератор тип Vestas V90, с мощност 2 МW всеки един от тях. 

Статус

Получено разрешение за строеж и окончателен договор за присъединяване. 

Снимки от проекта