Проект Шумен

Описание

Проектът предвижда подготовката на 23 точки с обща мощност до 46 МW. Проектът се разработва като съвместно предприятие с немски инвеститор. 

Статус

Поставена е ветроизмервателна мачта в началото на 2011 и се провежда процедура по одобряване на ПУП. 

Снимки от проекта