Услуги

Репутацията, която “Вентус България” ЕООД гради и философията, която ежедневно следва в работата си, е да бъде доставчик на качествена услуга с висока добавена стойност. С опита, с който разполагаме, бихме могли да предложим разообразие от услуги, които да обхванат, както цялостното разработване на един вятърен парк, така и отделни елементи от него - от локализиране на подходящите терени, провеждане процедура по промяна предназначението на земята, проектиране и цялостен проектен мениджмънт до неговото изграждане и въвеждане в експлоатация.

Според нуждите на инвеститора можем да предложим и извършването на отделни етапи от разработването на проекта, като например провеждане процедура по ОВОС, Due Dilligence, консултиране, поддръжка след въвеждане в експлоатация и други.

 • При изграждането на проект "на зелено" предлагаме:
  • Разработване на проекти:
   • Определяне на райони с вятърен потенциал
   • Локализиране на подходящи терени
   • Изготвяне на план с точно позициониране на вятърните генератори в бъдещия парк
   • Наемане/закупуване на необходимата земя за вятърния парк
   • Измерване на вятъра чрез поставяне на измервателна мачта
   • Промяна предназначение на земята
   • Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за парка
   • Изготвяне на екологични оценки и доклади по оценка за въздействие върху околната среда
   • Изготвяне на необходимите инвестиционни проекти
   • Разрешение за строеж
   • Предварителен и окончателен договор за присъединяване
  • Изграждане на вятърния парк - строителство и монтаж. 
  • Сключване на договор за изкупуване. 
  • Присъединяване към електрическата мрежа.
  • Въвеждане в експлоатация.
 • За  проекти в етап на строителство или въведени в експлоатация, можем да извършим следните услуги: 
  • Предварителен технически, правен и финансов анализ на възможностите за осъществяване на проекта във връзка с действащото законодателство в България. 
  • Екологичен анализ на съществуващи проекти. 
  • Изготвяне на бизнес план и консултиране във връзка с финансирането на проекта.  
  • Техническа поддръжка и администриране на вятърния парк.